EXHIBITIONS           ORIGINAL PRINTS           PUBLICATIONS           NEWS           LINKS           MAP           ABOUT US

PAST    2005     2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017  2018 2019   2020   2021  2022   2023  2024

 

Teruo SEKIGUCHI

El camino de Cuba (The roads in Cuba)
 

 

Morio KANAI

Souvenir 2 

‐Recollections of Déjà vu in Ireland -  
 

Tsuneo YAMASHITA 

Daily ‐ 5

 

 More info

More info 

More info 
Nomi Baumgartl
Sven Nieder Michael Nischke

FROZEN SCULPTURES 
 

Hidemi SHINODA 

Sing sing cosmos

 

Mitsuru KANO

Personal Signals 
 

More info  More info

More info 

 


 

Tatsuhito WATATANI

Rohingya
- What we can do 

 
 

 

Norifumi INAGAKI 

Blue Period  

 

H.J 

 
 

 More info

 

 


 

Izuru
TAKEYA 

 

 

Coming soon... 

 
 PHOTOGRAPHERHAL 
 


 

 

 

Gallery TOSEI & TOSEI publishing Co.,Ltd  tel: +81 (03) 3-3380-7123 fax: +81 (03)3- 3380-7121 e-mail:gallery@tosei-sha.jp