Author:Sachiko NAKAMURA
/Photo:Yoshiaki KATO

"Edo no Iki"

Pages: 56 / photos: 47
Size: 188×226×10mm / hardcover
Price: 3,000JPY
Release Date: November 2006

 

 

   

Gallery TOSEI & TOSEI publishing Co.,Ltd  tel: +81 (03) 3-3380-7123 fax: +81 (03)3- 3380-7121 e-mail:gallery@tosei-sha.jp